Peraturan

Semua penghuni Desasiswa Tekun, Universiti Sains Malaysia adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Ia merangkumi disiplin, penginapan, tatatertib, barang-barang terlarang, undang-undang umum dll.

Para penghuni juga hendaklah sentiasa mematuhi notis-notis yang dikeluarkan dari semasa ke semasa yang biasanya akan ditampal di papan-papan kenyataan yang terdapat di sekitar desasiswa. Notis-notis tertentu akan turut dipaparkan dalam laman web ini.

Para penghuni digalakkan 'follow' twitter Desasiswa Tekun untuk memudahkan proses penyampaian maklumat semasa.