Pengurusan Tertinggi

PENGURUSAN TERTINGGI

 

PENGGAWA
DR. NAZARUDIN ZAINUN

Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian

 

PENOLONG PENGGAWA
PUAN SITI HAWA MAT JUNOH

Pegawai Sistem Maklumat Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi

 

PENOLONG PENGGAWA
ENCIK MOHD JAYA BIN MOHD JOHAN

Pengurus Asrama

Unit Perumahan dan Penginapan Universiti (UPPU)

Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA)

                                  

 

PENOLONG PENGGAWA
DR SHARIFAH MASHITA BINTI SYED MOHAMAD

Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Sains Komputer                 

   M.K.M Haafiz    

PENOLONG PENGGAWA
 
DR MOHAMAD HAAFIZ BIN MOHAMAD KASSIM

Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Teknologi Industri